Een ondernemersplan is een essentieel hulpmiddel voor elke startende ondernemer. Het biedt een gestructureerde en gedetailleerde blauwdruk voor het opzetten en runnen van een succesvol bedrijf. Een goed doordacht ondernemingsplan helpt niet alleen bij het verkrijgen van financiering, maar ook bij het definiëren van doelen, het identificeren van kansen en het beheren van risico’s. In dit blogartikel zullen we enkele handige tips delen voor het schrijven van een effectief ondernemersplan.

Stappen bij het schrijven van een ondernemersplan

 • Onderzoek en analyse:
  Voordat je begint met het schrijven van je ondernemersplan, is het belangrijk om grondig onderzoek te doen naar de markt, de concurrentie en de doelgroep. Analyseer trends, identificeer hiaten in de markt en begrijp de behoeften en wensen van potentiële klanten. Deze informatie zal de basis vormen voor je strategieën en doelstellingen.
 • Doelstellingen en strategieën:
  Formuleer duidelijke en haalbare doelstellingen voor je bedrijf. Dit kunnen zowel korte als lange termijndoelen zijn. Bepaal vervolgens de strategieën die je zult gebruiken om deze doelen te bereiken. Denk na over je productaanbod, prijsstelling, promotie en distributiekanalen.
 • Marketing en verkoop:
  Beschrijf in je ondernemersplan hoe je producten of diensten op de markt wilt brengen en verkopen. Identificeer je doelgroep, bepaal je positionering en ontwikkel een marketingstrategie om je producten of diensten onder de aandacht te brengen. Denk ook na over je verkoopkanalen en hoe je klanten zult bereiken.
 • Organisatie en management:
  Beschrijf de structuur van je bedrijf en wie verantwoordelijk is voor welke taken. Benoem ook eventuele partners, adviseurs of externe dienstverleners die een rol zullen spelen in je bedrijf. Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van wie wat doet, zodat je efficiënt kunt werken en verantwoordelijkheden kunt toewijzen.
 • Financiële prognoses:
  Een belangrijk onderdeel van je ondernemersplan zijn de financiële prognoses. Maak een gedetailleerde begroting met verwachte inkomsten en uitgaven. Denk na over hoe je je bedrijf wilt financieren en welke investeringen nodig zijn. Maak ook een cashflowprognose en winst- en verliesrekening om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van je bedrijf.
 • Risico’s en kansen:
  Identificeer de risico’s die je bedrijf kan tegenkomen en bedenk manieren om deze risico’s te beperken of beheersen. Denk ook na over mogelijke kansen en hoe je hiervan kunt profiteren. Het is belangrijk om realistisch te zijn en een plan te hebben voor het omgaan met zowel positieve als negatieve ontwikkelingen.

 

Tips voor het schrijven van een effectief ondernemersplan

 • Wees realistisch:
  Wees realistisch bij het formuleren van je doelstellingen en prognoses. Overdrijf niet en houd rekening met mogelijke tegenslagen. Investeerders en financiers waarderen realisme en willen zien dat je een goed begrip hebt van de markt en de uitdagingen die je kunt tegenkomen.
 • Houd het beknopt en overzichtelijk:
  Houd je ondernemersplan beknopt en overzichtelijk. Vermijd te veel vakjargon en ingewikkelde zinnen. Gebruik bulletpoints en grafieken om informatie visueel aantrekkelijk te maken. Zorg ervoor dat het plan gemakkelijk te lezen en te begrijpen is.
 • Zorg voor een sterke executive summary:
  De executive summary is het eerste wat investeerders en financiers zullen lezen. Zorg ervoor dat deze sectie sterk en overtuigend is. Beschrijf kort en krachtig wat je bedrijf doet, wat je doelen zijn en waarom je denkt dat het een succes zal worden. Als nieuwe ondernemer kan het lastig zijn om dit in een keer goed te doen. Overweeg daarom om een cursus ondernemen te doen, op deze manier weet je beter waar je rekening mee moet houden en maak je het jezelf een stuk makkelijker.
 • Onderbouw je claims met feiten en cijfers:
  Maak gebruik van feiten en cijfers om je claims te onderbouwen. Gebruik marktonderzoek, statistieken en andere betrouwbare bronnen om je argumenten te versterken. Dit zal je geloofwaardigheid vergroten en vertrouwen wekken bij investeerders en financiers
 • Laat het plan nalezen door anderen:
  Laat je ondernemersplan nalezen door anderen voordat je het definitief maakt. Vraag om feedback van mensen met ervaring in de branche of van professionals. Zij kunnen waardevolle inzichten bieden en eventuele fouten of onduidelijkheden aan het licht brengen.
 • Blijf flexibel en pas het plan aan indien nodig:
  Een ondernemersplan is geen statisch document. Het is belangrijk om flexibel te blijven en het plan aan te passen wanneer dat nodig is. Houd rekening met veranderingen in de markt, nieuwe concurrenten of andere externe factoren die van invloed kunnen zijn op je bedrijf. Blijf evalueren en bijsturen waar nodig.

 

Misschien vind je dit ook leuk...

Populaire Artikelen